Centrum znalostí

 

A

„Auto focus“ (AF) je schopnosť objektívu automatický zaostriť fotografovanú scénu. Opakom je manuál focus (MF).
APS-C rozmer obrazového čipu.
Active track“ automatický režim sledovania objektov.

 

B

Bezzrkadlovka  je digitálny fotoaparát bez zrkadla a optického hľadáčika.
Bluetooth je bezdrôtová technológia slúžiaca na výmenu dát na krátke vzdialenosti.
Bajonet je pätica slúžiaca na uchytenie objektívu k telu fotoaparátu. Zabezpečuje tiež elektronickú komunikáciu medzi telom fotoaparátu a objektívom.
Bokeh je estetické označenie kvality častí snímok, ktoré sa nachádzajú mimo roviny ostrostí. Čím kvalitnejšiu konštrukciu má objektív, tým jemnejší je jeho bokeh. Laicky povedané, rozostrené časti na fotke vyzerajú lepšie.
Bracketing je funkcia automatizujúca vznik série rovnakých fotografií v rôzných expozičných stupňoch (EV) za účelom výberu najlepšej expozície alebo za účelom skladania HDR fotografie.
Bulb je režim expozície, pri ktorom je uzávierka fotoaparátu otvorená tak dlho, pokiaľ fotograf drží spúšť.

 

C

Chromatická aberácia  je farebná chyba šošovky.
Clona je súčasť každého objektívu a určuje, koľko svetla na snímač dopadne. Pri malom zaclonení napr. f 1,4 prechádza cez objektív veľa svetla. Pri veľkom zaclonení f 22 naopak prejde svetla objektívom málo.
Crop faktor udáva pomerovú informáciu o tom, koľkokrát je snímač konkrétneho fotoaparátu menší, než snímač Full Frame resp. veľkosť kinofilmového políčka.

 

D

Diaľkomer slúži na meranie vzdialenosti príp. sklonu medzi dvoma objektmi.
DSLR zrkadlový fotoaparát, ktorý odráža obraz z objektívu do hľadáčika.
DOF je skratka pre hĺbku ostrosti a je to oblasť, ktorá sa javí na fotografií ostrá.
Dynamický rozsah rozsah jasov, ktorý dokáže senzor zachytiť.
DX veľkosť snímača zrkadloviek zn. Nikon tiež nazývaný ako polovičný formát.

 

E

Expozícia je celkové množstvo svetla, ktoré prenikne na snímač a vykreslí fotografiu. Označuje sa tiež ako osvit.
E-TTL pomerové meranie blesku s odčítaním hodnôt pri predzáblesku.
EV vyjadruje hodnotu expozície. Môže mať kladnú alebo zápornú hodnotu podľa toho, či sme na snímač nechali dopadnúť viac, alebo menej svetla.
Exif skratka z anglického výrazu Exchangeable image file formát. Sú to metadáta uložené vo fotografii a obsahujú dôležité údaje o nastavení fotoaparátu, gps súradnice vytvorenej fotky, čas vytvorenia záberu a pod.

 

F

Full frame označuje rozmer obrazového čipu vo veľkosti filmového políčka, používaných v profesionálnych fotoaparátoch.
Firmware je výraz, ktorý sa používa na označenie pomerne malých programov, ktoré interne riadia rôzne elektronické zariadenia.
Fix focus pevné zaostrený objektív.
FPS anglická skratka, ktorá označuje snímkovú frekvenciu.
f je skratka, ktorá udáva svetelnosť objektívu. Platí, že čím nižšie číslo za označením f máme, tým je objektív svetelnejší a teda dokáže cez seba prepustiť na snímač viac svetla.
Fisheye je pomenovanie pre špeciálny typ širokouhlého objektívu, ktorý sa vo fotografií používa hlavne na dosiahnutie efektných širokouhlých záberov.

 

G

„GPS“ Anglická skratka Global Positioning System - systém určujúci polohu zariadenia.
„Grip“ Je časť foto príslušenstva, ktorá sa pripája k fotoaparátu a jeho hlavnou funkciou je lepšie držanie foto prístroja a predĺženie životnosti fungovania, nakoľko ho napája externou batériou. 

H

„Histogram“  je stĺpcový diagram, kde výška stĺpu zodpovedá počtu bodov s príslušnou hodnotou jasu.
„Hyperlight“ technológia vylepšujúca obrazovú kvalitu pri zlých svetelných podmienkach.
HDR alebo tiež High Dynamic Range je metóda fotografovania, pri ktorej sú najtmavšie, ale aj tie najsvetlejšie časti fotky dokonale prekreslené.
HD High Definition skratka pre rozlíšenie videa s vysokým rozlíšením. 

 

I

Instantný fotoaparát je moderný fotoaparát s tlačiarňou.
ICC je pracovné, užívateľské prostredie, ktoré definuje farebný priestor, v ktorom sa užívateľ pohybuje.
ISO je citlivosť snímača na svetlo a môže dosahovať hodnoty 100, 200, 400, 800, 3200, no v moderných fotoaparátoch aj podstatne viac.
Citlivosť snímača je jedným z hlavných posudzovaných parametrov, ktoré zaujímajú každého fotografa. Platí, čím vyššie ISO dokážete na fotoaparáte nastaviť, tým lepšie.

 

J

JPG najbežnejší formát obrazového súboru.
Jednorazový fotoaparát jednoduchý fotoaparát na kinofilm, ktorý má základné funkcie a veľmi jednoduché ovládanie.

 

K

Komprimácia je proces, pri ktorom sa prekódujú údaje tak, aby zaberali menší objem a dali sa opačným postupom odkódovať.
 

L

Large format najväčší formát klasickej fotografie.
 

M

Makro schopnosť zaostriť na veľmi krátku vzdialenosť.
 

N

Nekomprimovaný formát najvyššia možná kvalita.
 

O

Objektív je sústava optických šošoviek slúžiacich na vytvorenie a prenos obraz.
Ohnisková vzdialenosť je parameter objektívu, ktorý udáva mieru priblíženia a označuje sa v mm. Čím je ohnisková vzdialenosť väčšia, tým väčšie je aj priblíženie. Naopak, objektívy s malou ohniskovou vzdialenosťou sú širokouhlé.

 

P

Pixel obrazový bod.
 

R

Rozlíšenie udáva počet pixelov v jednej snímke.
RAW surový digitalý negatív. Najlepšia možnosť, ako fotografovať.

 

S

„Stabilizátor“ redukuje otrasy a zamedzuje tak rozmazaniu obrazu.
„Sférická fotografia“ je 360 stupňový záber, v ktorom sú zastúpené všetky uhly pohľadu.
„Snímač“ svetlocitlivá súčiastka, ktorá zachytáva informácie o svetle a odovzdáva ich v digitálnej podobe.
„Saturácia“ Sýtosť farieb.
„SD“ je typ najrozšírenejšej pamäťovej karty na svete. V prostredí videá však táto skratka môže znamenať  Standard Definition, čo je pojem pre štandardné rozlíšenie videa. Takéto video disponuje rozlíšením max. 720 x 576 pixelov.
„Sekvenčné snímanie“ vytvorenie niekoľko fotografií v krátkom časovom intervale.

 

T

Timecode Automaticky generovaný číselný kód. Používa sa napr. k synchronizácii zvuku a obrazu.
Teleobjektív je špeciálny typ objektívu s veľkou ohniskovou vzdialenosťou, ktorý dokáže priblížiť fotografovaný objekt bez nutnosti zmeny pozície fotografa.
Telekonventor vkladá sa medzi objektív a fotoaparát. Jeho úlohou je predĺžiť ohniskovú vzdialenosť a tým pádom zväčšiť priblíženie teleobjektívu.
Timelapse je fotografická technika, ktorá zaznamenáva sekvenčné snímky za dlhý časový úsek a je schopná z nich vytvoriť efektné zrýchlené video.

 

U

Ultrazoom fotoaparáty s vysokým optickým priblížením.
Ultra HD alebo tiež 4K je nové 4x väčšie rozlíšenie videa, ktoré pomaly nahrádza Full HD.

 

V

„Vinetácia“ stmavenie obrazu v rohoch.
„VR“ skratka pre virtuálnu realitu. Je to technológia, ktorá umožňuje divákom simuláciu reálneho sveta v digitálnom prostredí. Taktiež môže táto skratka znamenáť aj vibration reduction. Značka Nikon touto skratkou označujé objektívy s funkciou stabilizácie obrazu. 

W

Wifi najpoužívanejšia bezdrôtová technológia. Vo fotoaparátoch sa používa na prenos záberov napr. do smartfónu a tabletu.
WB white balance je proces, pri ktorom sa snažíme dosiahnuť realistické podanie farieb, správnym nastavením farebnej teploty svetla.

 

X

XQD najnovší typ vysoko rýchlostných pamäťových kariet.
 

Z

Zrkadlovka fotoaparát s výmennými objektívmi pre náročnejších užívateľov, ktorým ponúka plnú kontrolu nad nastavením.