KEŽMAROK
CENTRÁLNA PREVÁDZKA
Fotokino Ján Palčo
Tvarožnianská 16, 060 01
Tel.: 052/468 46 31
fotokino@fotokino.sk
IČO: 17117038IČ DPH: SK1020732977

POPRAD
Fotokino Ján Palčo
Námestie sv. Egídia 108, 058 01
Tel.: 052/789 12 33
poprad@fotokino.sk