Reklamačný poriadok

 

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Naše povinnosti v reklamačnom konaní upravuje občiansky zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. Na nekvalitne poskytnutý tovar alebo službu máte nárok uplatniť si riadnu reklamáciu. Reklamáciu je potrebné doručiť nám e-mailom, osobne alebo doporučenou poštou. V písomnosti môžete navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku, výmenu za iný továr a pod.). V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa, vybavenie takto uplatnenej reklamácie nám nesmie trvať dlhšie, ako 30 dní od prijatia Vašej reklamácie. Kupujúci, je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a s obchodnými podmienkami ešte pred kúpou tovaru. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný poskýtnuť nám potrebnú  súčinnosť pre vybavenie reklamácie. V opačnom prípade sa môžu lehoty adekvátne predlžiť o čas, v ktorom nám kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Dľžka záručnej doby

Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je kupujúci fyzická alebo právnická osoba. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu a podľa Obchodného zákonníka platí pre právnicku osobu záruka minimálne 12 mesiacov. Ak sa jedná o nákup tovaru fyzickou osobou v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Pokiaľ je na predávanej veci, jeho obale alebo v návode vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

Práva a povinnosti

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Spotrebiteľ nemá právo žiadať nás o náhradný tovar počas doby vybavenia jeho reklamácie, nakoľko ustanovenie žiadneho zákona nám tuto povinnosť neukladá. Ak sa tak rozhodneme a ponúkneme spotrebiteľovi takúto možnosť je to len naše slobodné rozhodnutie. K uplatneniu reklamácie či práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe z ktorého je zrejmé v akej cene bol tovar zakúpený, z ktorého je zrejmé, že tovar bol zakúpeny u nás a z ktorého je zrejmé, že reklamovaný tovar je stále v záruke.  Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, žiaľ nie je možné uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy či reklamovať daný tovar. Ďalšie informácie ohľadom reklamácií a práv sú popísané v pätke našej stránky v časti ZÁKAZNÍCKY SERVIS “Obchodné podmienky” bod 6.

Doporučenie

Kupujúci nemá povinnosť odkladať si originálny obal tovaru. Nikdy ho preto od Vás pri reklamácií žiadať nebudeme. Niektoré skupiny tovarov si však vyžadujú mimoriadnu opatrnosť pri manipulácii, nakoľko bez obalu sa môžu poškodiť nárazom, vlhkosťou, premiestňovaním a pod. Preto zvážte použitie a vhodnosť náhradného obalu.

Adresa, na ktorú nám môžete reklamovaný tovar doručiť

FOTOKINO JÁN PALČO
Tvarožnianská 16, Kežmarok 06 001
Slovensko

 

Bližšie informácie Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 052/468 4631, osobne alebo písomné na adrese: fotokino(zavináč)fotokino.sk